Hírek: Pályázati információk

ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS: Szociális foglalkoztatást végző fenntartók befogadására és állami támogatására (2009-12-14)

ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS: Szociális foglalkoztatást végző fenntartók befogadására és állami támogatására A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal közzétette a szociális foglalkoztatás 2010. évi finanszírozására kiírt általános pályázati felhívását.

A szociális és munkaügyi miniszter az egyes szociális tárgyú kormányrendeleteknek a szociális foglalkoztatás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás állami támogatásának átalakításával, valamint az egyházi kiegészítő támogatás megtérítésével összefüggő módosításáról szóló 279/2009. (XII.9.) Korm. rendelet (továbbiakban kormányrendelet) alapján a - 2009. október 9-én kiírt előminősítő pályázatot követően - általános pályázatot hirdet. A pályázat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 99/B., 99/D., valamint a 99/E. §-okban meghatározott szociális foglalkoztatást közvetlenül végző, vagy külső foglalkoztatón keresztül működtető szociális intézmények fenntartóinak szociális foglalkoztatási támogatására vonatkozik. A szociális foglalkoztatáshoz biztosított támogatásra a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény alapján aSzociális és Munkaügyi Minisztérium előirányzatából 3000 millió forint került meghatározásra, melyet a Munkaerőpiaci Alap 2010. évre vonatkozóan további 2000 millió forinttal egészít ki.

A szociális és munkaügyi miniszter a pályázat teljes lebonyolításával a Foglalkoztatási és Szociális Hivatalt (továbbiakban FSZH) bízza meg.

1. A pályázat célja:

A szociális foglalkoztatás állami támogatásának elnyerése céljából Magyarország közigazgatási területén érvényes szociális foglalkoztatási engedéllyel rendelkező szociális foglalkoztatást végző szociális intézmények (fenntartóinak) befogadása, a befogadott intézmények működésének fenntartásához költségvetési évenként (jelen esetben 2010. évre) meghatározott pénzügyi források megállapítása.

2010. évtől a szociális foglalkoztatás finanszírozása a foglalkoztatási engedélyhez kötötten 3 éves befogadással kerül meghatározásra, melyet a kormányrendelet a támogató szolgáltatás és közösségi ellátások támogatási és finanszírozási rendszeréhez és gyakorlatához hasonlóan határoz meg.

A szociális foglalkoztató fenntartója jelen általános pályázat keretében az ellátottakkal, illetve törvényes képviselőjükkel szociális foglalkoztatás céljából kötött megállapodások (munka-rehabilitációra), illetve munkaszerződések (fejlesztő- felkészítésre) száma és a szociális foglalkoztatási támogatás éves keretösszege alapján válnak jogosulttá állami támogatásra. A szociális foglalkoztatási támogatás mértéke évente kerül meghatározásra.

Budapest, 2009. december 14.

A pályázat teljes anyaga

279/2009 (XII.9.) Korm. rendelet

Forrás: FSZH

A tartalom megosztása

További hírek A kategória további hírei

« Vissza az előző oldalra