Hírek: Pályázati információk

A szociális földprogramok működtetésének támogatása SZOC-FP-10 (2010-04-23)

A szociális földprogramok működtetésének támogatása SZOC-FP-10 A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából az ESZA Nonprofit Kft.nyílt pályázatot hirdet szociális földprogramok működtetésének támogatására.

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A szociális földprogramok működtetésének támogatására
(A pályázat kódja: SZOC-FP-10)

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (ESZA Nonprofit Kft.) a szociális és munkaügyi miniszter 6/2010. (III. 12.) SZMM rendelete, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.), az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.), valamint a 85/2004. (IV.19.) Korm. rendelet alapján nyílt pályázatot hirdet szociális földprogramok működtetésének támogatására.

1.A pályázat célja
Szociális földprogram működtetése: a háztartás, mint szociális és gazdasági egység jövedelemszerző képességének erősítése, a szociálisan hátrányos helyzetű inaktív, vagy tartósan alacsony jövedelmű háztartások gazdasági aktivizálása, tevékenységük bővítése értékteremtő munka lehetőségének biztosításával. Az alapcél az alábbi célkitűzéseken keresztül valósítandó meg:
-szociális földprogramot működtető települési önkormányzatok/szervezetek szerepvállalásának erősítése a folyamatos működtetés feltételeihez történő hozzájárulással;
-a területi hátrányok mérséklése;
-a Kedvezményezettek aktivizálásával foglalkoztathatóságuk javítása.

2.A rendelkezésre álló keretösszeg
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 136 858 000 Ft, azaz százharminchatmillió-nyolcszázötvennyolcezer forint a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény SZMM fejezet 16/44/1 „Szociális alap- és szakosított ellátások, módszertani feladatok" fejezeti kezelésű előirányzat (ÁHT: 271256) terhére.

3.A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája
A pályázaton legalább 400 000 Ft és legfeljebb 3 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

4.A támogatás mértéke
A pályázó által biztosítandó saját forrás minimum az igényelt támogatási összeg 10%-a, amelynek készpénzben kell rendelkezésre állnia. A készpénzes saját forrásba nem számítható be az államháztartáson kívüli támogatás, illetve az államháztartásból származó támogatás.
A saját forrás rendelkezésre állásáról a pályázatban nyilatkozni kell és a saját forrás rendelkezésre állását a támogatási szerződés megkötésekor igazolni kell.

5.A támogatás folyósítása
A támogatás folyósítása egy összegben, előfinanszírozás formájában történik a Pályázati Útmutató 9. pontja szerint. A pályázatkezelő a támogatási összeget a támogatási szerződés mindkét fél által történő aláírását követően utalja át. A Támogató fenntartja a jogot arra, hogy a támogatási összeget 2011. évben utalja.
A pályázatban csak a támogatási időszakban megvalósult, a projekt megvalósításához kapcsolódó gazdasági események költségeit alátámasztó, a támogatási összeg, a saját forrás és az államháztartásból származó támogatás felhasználását igazoló számviteli bizonylatok értékei számolhatóak el, melyek pénzügyi teljesítésének (kifizetésének) a támogatási időszakon belül, de legkésőbb az elszámolási időszak végéig meg kell történnie.

6.Támogatási időszak
A pályázó által a pályázatban megjelölt, 2010. július 1. és 2011. május 31. közé eső időszak.

7.Beadható pályázatok száma
Jelen pályázati felhívásra egy szervezet csak egy pályázatot nyújthat be. Azonos településről érkező pályázatok esetében a Támogató csak egy pályázatot támogat.

8.A pályázók köre
8.1.Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi feltételeknek megfelelő szervezetek nyújthatnak be pályázatot:
•települési önkormányzat,
•önkormányzati társulások,
•többcélú kistérségi társulások
•önkormányzat által létrehozott közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú minősítéssel rendelkező társadalmi szervezetek, alapítványok,
•non-profit gazdasági társaságok,
amelyek a szociális földprogramok működésének idejében (1992-2009 között) a Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól, annak jogelődjeitől, vagy a Regionális Fejlesztési Tanácstól szociális földprogram céljára támogatást kaptak.

pályázati felhívás

pályázati útmutató

 

Forrás: ESZA Nonprofit Kft.

 

 

 

 

A tartalom megosztása

További hírek A kategória további hírei

« Vissza az előző oldalra