Hírek: Pályázati információk

Pályázati felhívás10 órás számítógép-ismeret és Internet tanfolyam (2010-09-29)

Pályázati felhívás10 órás számítógép-ismeret és Internet tanfolyam „Számítógép – Internet? Se vele, se nélküle…”
10 órás számítógép-ismeret és Internet tanfolyam igénybe vétele céljából kiírt pályázat

Pályázati felhívás
„Számítógép - Internet? Se vele, se nélküle..."
10 órás számítógép-ismeret és Internet tanfolyam
Pályázat kódja: TW-SZIT-2010/11

Cím: 10 órás számítógép-ismeret és Internet tanfolyam igénybe vétele
Kiíró: TEAMWORK Oktatási és Képzési Centrum
Határidő: 2010. november 30.

A pályázat célja: Olyan Magyarország területén megvalósuló számítógépkezelői és internettanfolyam megtartásának támogatása, melyek hozzájárulnak a közösség, a pályázó település lakói tudásának bővüléshez, az Internet használatához szükséges ismeretek megszerzéséhez. A pályázat keretében a nyertes pályázó egy 10 órás tanfolyam lebonyolítására kap lehetőséget, melyhez oktatót, tananyagot, technikai felszerelést a pályázat kiírója biztosít. A nyertes pályázó kötelessége a tanfolyam megtartásához szükséges terem biztosítása megfelelő berendezéssel (asztal, szék, elektromos áram) a tanfolyam idejére (egy nap, 9 órától 19 óráig). A tanfolyamon minimum 5 fő, maximum 30 fő vehet részt.

Pályázók köre
Pályázatot nyújthatnak be
 települési önkormányzatok, kulturális és egyéb intézmények,
 civil szervezetek, alapítványok, egyesületek


A projektben pályázott rendezvények ideje: 2011. február 1. - 2011. augusztus 31.

A pályázatban be kell mutatni a szervezetet, a tervezett tanfolyam, helyét, pontos napját, célcsoportját. Egy pályázó több időpontot is megjelölhet.
A nyertes pályázóknak a tanfolyam megtartásához szükséges prezentációs eszközöket, az elektronikus tananyagot, illetve az előadókat biztosítjuk a pályázott napon 10 órás időtartam keretében térítésmentesen. A nyertes pályázókkal támogatási szerződést kötünk, melyben a felek jogait és kötelezettségeit részletesen szabályozzuk.

Egy szervezet csak egy pályázatot nyújthat be.

A pályázat részvételi díja 6 000 Ft, melyet átutalással lehet teljesíteni a kiíró 10103513-60441300-01002005 számú számlájára (Budapest Bank). A pályázati díj átutalásánál, kérjük tüntessék fel a pontos számlázási nevet és címet, melynek meg kell egyeznie a pályázó szervezettel. A részvételi díjról a pályázat megérkezése után számlát állítunk ki, melyet postázunk. A részvételi díj elutasított pályázat esetén sem igényelhető vissza.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
1. Kitöltött pályázati adatlapot,
2. A szervezet működését, civil szervezetek esetében a tevékenységet igazoló létesítő okirat képviselő által „Az eredetivel mindenben megegyezik" szöveggel, dátummal, aláírással, bélyegzővel ellátott másolatát,
3. Közjegyző által készített aláírási címpéldány 30 napnál nem régebbi aláírási címpéldányát, vagy ennek képviselő által „Az eredetivel mindenben megegyezik" szöveggel, dátummal, bélyegzővel ellátott, az aláírási címpéldány szerinti aláírással hitelesített másolatát, vagy banki aláírás bejelentő karton bank által hitelesített másolatát,
4. a részvételi díj átutalását igazoló banki igazolás bank által hitelesített másolatát.

A pályázati adatlapot e-mail-en az info@teamwork.hu címre, vagy postán a TEAMWORK Oktatási és Képzési Centrum címére (3300 Eger, Maklári u. 67/B) kérjük elküldeni egy eredeti példányban, 2010. november 30-ig kedd éjfélig.
A pályázati döntésről a nyerteseknek értesítést küldünk és a nyertesek listáját a honlapunkon tesszük közzé.

A pályázati adatlap letölthető a www.teamwork.hu honlapról. További információ az info@teamwork.hu e-mail címen, vagy a 06-30/2063-785-ös telefonszámon kérhető.

A tartalom megosztása

További hírek A kategória további hírei

« Vissza az előző oldalra