Hírek: Pályázati információk

Önkormányzatok részére kedvezményes új számítógép, nyomtató és szoftverek beszerzése / INFO 50.25.25 (2011-06-07)

Önkormányzatok részére kedvezményes új számítógép, nyomtató és szoftverek beszerzése / INFO 50.25.25 Pályázati felhívás önkormányzatok részére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Önkormányzatok részére kedvezményes új számítógép, nyomtató és szoftverek beszerzésére
INFO 50.25.25.

A támogatás célja
Az E-szoftverfejlesztő Kft. (korábban ProMaker Bt.) 20 éve dolgozik önkormányzatok számára. Az iktatás, ingatlankataszter, tárgyi eszköz nyilvántartás területén 2700 település használja a szoftvereket. 2011-ben arra törekszünk, hogy lehetőséghez juttassuk az 5000 fő alatti kis településeket, akik megismerhetik termékeinket és szolgáltatásainkat és a pályázat útján kedvezményesen juthatnak hozzá.
A pályázat célja, hogy magán források segítségével az önkormányzatok még hatékonyabb ügyintézési tevékenységet tudjanak folytatni az iktatás, ingatlankezelés, tárgyi eszköz nyilvántartás területén.

A támogatás forrása
Az E-Szoftverfejlesztő Kft. 300 önkormányzat részére tud kedvezményes csomagot biztosítani. Asztali számítógép monitorral, billentyűzettel, egérrel és fekete-fehér lézer nyomtatóval, Windows 7, Office 2010, EPER 2011 pénzügyi szoftver és választható E-IKTAT iratkezelési vagy E-KATA kataszteri szoftver. 50%-os vissza nem térintendő támogatás, 25% megrendeléskor, 25% fél év múlva fizetendő önrész.
Támogatást igényelhetnek:
A települési önkormányzatok, illetve körjegyzőségek, ahol a lakosságszám kevesebb, mint 5000 fő.
Egy szervezet csak egy pályázatot nyújthat be.

A támogatás formája és mértéke
A pályázható csomag értéke (számítógép, nyomtató, monitor, kiegészítők + szoftverek) bruttó 600 000 Ft. A pályázaton elnyerhető vissza nem térítendő támogatás mértéke 50%, azaz 300 000 Ft. A nyertes önkormányzat az összeg másik 50%-át saját forrásból biztosítja: 150 000 Ft (25%) szerződéskötéskor fizetendő, 150 000 Ft-ot (25%) pedig 6 hónapos részletfizetési lehetőséggel. A szerződéskötéskor kifizetett összeg beérkezését követő 10 munkanapon belül az elnyert eszközöket munkatársunk kiszállítja a nyertes önkormányzat részére.
A vissza nem térítendő támogatás értékét (300 000 Ft) a pályázat kiíró nem számlázza, és nem utalja át a pályázó felé. Az első részletről proforma, azaz díjbekérő számlát ad, melynek kiegyenlítése után kerül kibocsátásra a számla és történik meg a teljesítés. A további részletek a pályázó döntése alapján 6 havi egyenlő részletben, vagy 6 hónap múlva egy összegben kerülnek számlázásra (szintén proforma és normál számla megoldással). Nem fizetés esetén az addig befizetett összegek a használati díjat fedezik (visszafizetésre nem kerülnek), a termékeket a pályázat kiíró visszaveszi, a szoftverek használati joga megszűnik.
Támogatható tevékenységek:
A csomag kötelezően tartalmaz
a. 1 db új asztali számítógép.
Típusa: ASUS TA-L39 (Intel Dual Core E5700 3GHz, 2GB RAM, 500 GB HD, DVD író) + egér + billentyűzet vagy ezzel egyenértékű.
b. 1 db monitor
Típusa: 19" Wide LCD monitor vagy ezzel egyenértékű.
c. 1 db fekete-fehér lézer nyomtató
Típusa: Konica-Minolta pagepro 1350w + nyomtatókábel vagy ezzel egyenértékű.
d. 1 db Microsoft Windows 7 Professional operációs rendszer
e. 1 db Security Essentials vírusellenőrző
f. 1 db Microsoft Office Professional 2010 (Word 2010, Excel 2010, PowerPoint 2010, OneNote 2010, Outlook 2010, Publisher 2010) irodai programcsomag
g. EPER elektronikus pénzügyi rendszer alapmoduljai
Számlázás, házi pénztár, kötelezettségvállalás modulok. Adatátadás a TTG rendszer felé. Kapcsolat az e-kata vonalkódos tárgyi eszköz nyilvántartóhoz.
A pályázat keretében 2011 szeptemberétől a szoftver felsorolt moduljainak internetes változata (ASP) érhető el.

Választható elemek:
a. E-IKTAT tanúsított iratkezelő szoftver
Windows változat, gyors iktatás, tömeges iktatás és irattárazás, adatkonvertálás más rendszerekből.
vagy
b. E-KATA vagyongazdálkodási szoftver
A KATAwin új, ASP verziója, automatikus áttéréssel. Kataszter, tárgyi eszköz, vonalkódos leltár, statisztika elemző, lekérdező, listatervező, feladatkezelő, távmunka, intézményi kapcsolat, vagyonhasznosítás, szerződéskötő, közterület, térinformatika.
A két szoftver közül egyiket választani kell!
A pályázatban szereplő szoftverek további licence és egyéb díjak megtérítését a későbbiekben sem igénylik, kivéve az éves rendszerkövetési díjat, melyet eddig is kellett fizetni a KATAwin, kataszteri rendszer használata után. A rendszerkövetési díj az új szoftverek bevezetése miatt nem növekszik.

A pályázati díj
A pályázóknak pályázati és regisztrációs díjat nem kell fizetni.

A pályázatok formai és tartalmi követelményei, kötelezően csatolandó mellékletek

A benyújtandó pályázat kettő, papír alapú (egy eredeti és egy arról készült, azzal mindenben megegyező másolati), folyamatos oldalszámozással ellátott és minden oldalán a pályázó szervezet bejegyzett képviselője, vagy meghatalmazottja által eredetben cégszerűen aláírt, dátumozott és lebélyegzett példányból áll.

A pályázat példányait egyetlen lezárt borítékban, az alább megadott címre, ajánlott küldeményként kell megküldeni, ügyelve arra, hogy az a beadási határidőn belül kerüljön postára (postabélyegző kelte).
A csomagoláson fel kell tüntetni a pályázó nevét, postacímét, valamint az "INFO 50.25.25" jeligét.
A pályázatok benyújtásának helye:
E-szoftverfejlesztő Kft.
posta cím 4964 Fülesd, Fő út 25.

A pályázatok benyújtási határideje: legkésőbb 2011. július 31., a keret kimerülése esetén a pályázat hamarabb is felfüggesztésre kerülhet, melyről a pályázók a http://www.e-szoftverfejleszto.hu weboldalon tájékozódhatnak.

Beadási határidő utáni postabélyegzővel ellátott pályázatok befogadása, valamint kézírással kitöltött adatlap és mellékletei befogadása nem lehetséges.


Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázattal kapcsolatban hiánypótlásra nincs lehetőség.

A pályázat összeállításával, benyújtásával kapcsolatban az alábbi internetes elérhetőségeken lehet további információt kérni:

informatika@t-online.hu és csiz@promaker.hu

A pályázat minden egyes oldalát a pályázó szervezet aláírásra jogosult képviselőjének, vagy meghatalmazottjának - akinek aláírási címpéldánya a pályázathoz csatolásra került - aláírásával el kell látnia.
A pályázati adatlap formailag és tartalmilag nem változtatható, pontos és hiánytalan kitöltése, valamint aláírással, dátummal történő ellátása kötelező,

Amennyiben a pályázati adatlap átszerkesztésre, tartalmilag változtatásra kerül, az a pályázat formai okok miatti kizárását vonja maga után.

A pályázathoz csatolandó mellékletekkel kapcsolatos információk
- pályázati adatlap (letölthető a http://www.e-szoftverfejleszto.hu weboldalról)
- a pályázó szervezet képviseletében eljárni jogosult, bejegyzett képviselő, vagy meghatalmazottja aláírási címpéldányának másolata (közjegyzői vagy banki aláíró karton),

Döntés
A határidőre benyújtott és a formai-tartalmi ellenőrzést követően a pályázatokról a beérkezési dátumtól számított 15 munkanapon belül az E-szoftverfejlesztő Kft. vezetése dönt. Minden pályázót levélben értesítünk.
Szerződéskötés

A nyertes határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül.

Forrás: PAFI

A tartalom megosztása

További hírek A kategória további hírei

« Vissza az előző oldalra