Hírek: Pályázati információk

"Pünkösdi Pályázat" - Jó Gyakorlatok Pályázati felhívás (2011-06-07)

Pályázati felhívás családsegítést nyújtó szervezetek részére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS LETÖLTÉSE WORD DOKUMENTUM FORMÁBAN

 

 

„Pünkösdi Pályázat"

Jó Gyakorlatok Pályázati felhívás

 

A Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet Családsegítés Országos Munkacsoportja pályázatot hirdet „Jó gyakorlatok" címmel Magyarország területén működő családsegítő szolgálatok munkatársai számára.

 

1. A pályázat célja:

Felkutatni és közismertté tenni a Magyarország területén a családsegítő szolgálatok, vagy más családokat segítő szervezetek által végzett mintaértékű gyakorlatokat, a hét régióban kiemelkedő, példamutató és fenntartható innovatív fejlesztéseket. Bemutatásukkal, az információk cseréjével tovább erősíteni:

 • a családsegítő szolgálatok szerepét a szociális ellátórendszerben, valamint
 • a helyi közösségre és globálisan a társadalmi fejlődésre gyakorolt hatását.

A megvalósított programok eredményeinek megismerésével - országos kiadvány készítése - a tapasztalatok átadásával, a hasznosítható példák erejével bátorítani a szociális területen dolgozó szakembereket, intézményeket elképzeléseik, céljaik valóra váltására.

 

 

2. A pályázók köre:

Magyarország területén működő családsegítő szolgálatok, vagy más családokat segítő szervezeteknél dolgozó szakemberek egyénileg vagy teamben.

 

3. A pályázókkal szembeni elvárások:

A pályázati dokumentumokban az alábbi szempontok érvényesülését kell bemutatni:

 • A jó gyakorlat a szolgáltatást igénybevevők szükségleteinek feltárásán alapuló, innovatív, előremutató, felhasználóbarát szolgáltatás, melynek biztosítása költséghatékony, eredményessége kimutatható, mások számára átadható, adaptálható.

 

 1. Pályázatok értékelésének szempontjai:
 • Eredmények: a kimutatható haszon ismertetése a családsegítő szolgáltatást igénybevevők szempontjából.
 • Együttműködés: mennyire sikeresen vont be a projekt egyéb érdekcsoportokat, társintézményeket, mennyire valósul meg ágazati és ágazatok közötti együttműködés.
 • Transzferabilitás: mennyire valósítható meg a pályázatban leírt program más régiókban, településeken.
 • Eredetiség: mennyire újszerű és innovatív.
 • Költséghatékonyság.

 

5. Pályázat formai követelményei:

A pályázatokat maximum 10 oldal terjedelemben (címlap, tartalomjegyzék, felhasznált irodalom kivételével), MS Word formátumban kell benyújtani.

További követelmények: A/4-es méretű papíron a bal oldali, a jobb oldali, az alsó és felső margó egyaránt 2,5 cm legyen. A használandó betűtípus: Times New Roman, 12-es betűméret, szimpla sorköz, sorkizártság igazítás. A pályázat legyen jó strukturált (fejezetek kiemelve, sorszámmal ellátva).

6. Pályázat tartalmi követelményei:

 • Címlap: (pályázat neve, választott témakör megjelölése, pályázó neve, intézmény, ahol a pályázati program megvalósul).
 • Tartalomjegyzék
 • Bevezetés
 • Fejezetek:

- igényfelmérés (megjelenő igények, melyekre a program reagál),

- célok meghatározása,

- célcsoport meghatározása (közvetett, közvetlen),

- rendelkezésre álló feltételek (személyi - tárgyi),

- jó gyakorlat részletes bemutatása (szakmai tartalom),

- a program hatékonysága, eredményessége, hatása a célcsoportra, helyi környezetre,

- együttműködések, partnerség,

- adminisztráció,

- tapasztalatok, összegzés, fenntarthatóság.

- program költségvetése (bevételek, kiadások részletezése) /ha a program önálló költségvetéssel rendelkezik/.

 • Melléklet (felhasznált irodalom, ábrák, táblázatok, fényképek, stb.).

 

7. Pályázat benyújtásának határideje:

2011. július 15.

8. Pályázat benyújtásának módja:

A pályázatokat elektronikus úton lehet beadni, minden régióban a családsegítés módszertani feladatait ellátó módszertani intézményeknél (email cím, elérhetőségek a 10. pontban). Az a pályázat számít beérkezettnek, melyről elektronikus úton visszaigazolás érkezik. A Tárgy kategóriába kérjük feltüntetni: „Pünkösdi Pályázat"_Szolgáltató Neve.

9. Pályázat értékelése:

A pályázatok elbírálását független bírálóbizottság végzi. A bírálóbizottság tagjait a Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet Családsegítés Országos Munkacsoportja választja ki. A pályázati eredmények kihirdetése legkésőbb 2011. szeptember 30-ig várható, melynek módjáról és formájáról a pályázók elektronikus úton értesítést kapnak az Észak-magyarországi Regionális Módszertani Intézménytől /Miskolci Családsegítő Központ/.

A háromfős bíráló bizottság tagjai a formai és tartalmi kritériumoknak megfelelő, határidőre beérkezett pályázatok közül a három legjobbnak ítélt pályázat szerzőjét pénzjutalomban részesíti:

I. helyezett: 100.000Ft

II. helyezett: 70.000Ft

III. helyezett: 50.000Ft

 

Ezen felül a Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet Családsegítés Országos Munkacsoportja által készítendő „Jó gyakorlatok" Szöveggyűjteményben megjelentetni kívánt anyagok írói /max. 10 pályamunka/, akik a nyomdakész átdolgozást vállalják, külön pénzjutalomban részesülnek, melynek maximális összege: 30.000Ft.

 

 

 1. Pályázattal kapcsolatos további információk:

 

 

Családsegítés regionális szintű módszertani feladatait ellátó szervezetek elérhetősége régiónként:

 

Régió

Intézmény

Kapcsolattartó munkatárs

Elérhetőség

Észak-Alföld

Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő és Gyermekjóléti Központja

Dr. Éles Csabáné Lányi Mária

Tel:

52/411-133

email: menta@axelero.hu

Észak-Magyarország

Miskolci Családsegítő Szolgálat, Regionális Módszertani Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Megyei Módszertani Központ

Szolnoki Beáta

Tel:

46/562-486

email:

modszertan.miskolc@mcsk.t-online.hu

Közép-Magyarország

Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ

Fehér Eszter

Tel:

1/356-8363

email:

modszertan@budavarcssk.hu

Dél-Alföld

SZKTT ESZI Tabán Családsegítő Közösségi Ház és Dél-alföldi Regionális Módszertani Családsegítő Szolgálat

 

Berki Beáta

Tel:

62/464-345,

62/464-346,

email: modszertancssk@int.ritek.hu

Nyugat-Dunántúl

Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

 

 

Sátori Margit

Tel.:

94/512-795

e-mail: palos.csaladsegito@int.szombathely.hu

 

Közép-Dunántúl

 

Térségi Családsegítő és Gondozási Központ

 

 

Kupi Andrea

Tel:

88/508-320

20/418-31-44

email:

csskajka@ajkanet.hu

Dél-Dunántúl

SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltatató Központ

Juhász Szilvia

Tel:

82/512-157

email:

modszertan@cssk.hu

 

 

 

A tartalom megosztása

További hírek A kategória további hírei

« Vissza az előző oldalra