Tisztelt Fenntartók!

Az Emberi Erőforrások Minisztere a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Tkr.) 4. § (2) d) alapján fejlesztési pályázatot hirdet azon Biztos Kezdet Gyerekházat működtető Fenntartók részére, akik a 2013. évi általános pályázaton, illetve a 2015. évi kapacitásbővítésre meghirdetett pályázaton befogadást nyertek, és a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatallal finanszírozási szerződést kötöttek, illetve a finanszírozási szerződés megkötése folyamatban van.

A fejlesztési pályázatot a mellékelt adatlapokon a Biztos Kezdet Gyerekház Fenntartójának elektronikus úton, aláírással és pecséttel hitelesített formátumban szkennelve, valamint excel formátumban kell benyújtania az Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal alábbi e-mail címére: bkg@nrszh.hu.

A pályázat benyújtásának határideje:  2015. szeptember 30. (24 óráig).

Benyújtottnak minősül az a pályázat, amely a fent említett e-mail címre határidőre, hiánytalanul megküldésre kerül. 

Budapest, 2015. augusztus 31.

Farkasné Farkas Gyöngyi
főigazgató

 

Fejlesztési Pályázati felhívás
Fejlesztési pályázat adatlap
Érintettségi és összeférhetetlenségi nyilatkozat

Forrás: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal