"Tisztelt Pályázók!

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából és nevében a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal nyílt pályázatot hirdet a támogató szolgáltatást, pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátást és szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátást működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztésére.

A pályázat célja a működési feltételek javítása a 2016. évben az alábbi, 2016. január 1-jétől a területi lefedettséget figyelembe vevő finanszírozási rendszerbe törvény erejénél fogva befogadottnak minősülő támogató szolgáltatások, szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátások pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátások szolgáltatások körében.

A felhívás keretében három komponens pályázható, az „A” komponens támogatás a szolgáltatás keretében használandó új vagy használt gépjármű(vek) vásárlására, meglévő járműpark bővítésére vagy járművek cseréjére fordítható. Használt gépjármű gyártási éve legkorábban 2012 lehet, műszaki jellemzőinek illeszkednie kell a szolgáltatás feladatellátásához. A „B” komponens mindhárom szolgáltatástípus esetében igényelhető és az adott szolgáltatás informatikai eszközrendszerének beszerzésére, cseréjére, korszerűsítésére fordítható. A „C” komponens az adott szolgáltatásban, a szakdolgozók részére használható fel olyan képzések és továbbképzések költségfedezeteként, amelyek a szakmai munkához kapcsolódnak. Előnyben részesülnek a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzésére minősítéssel rendelkező programok, valamint a speciális ismeretet adó, az ellátás típusához igazodó képzések.

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 194.200.000 Ft, a pályázatok benyújtási határideje 2016. április 11., hétfő (23:59).

A pályázattal kapcsolatos kérdéseikkel a Hivatal Szociális Szakmafejlesztési Főosztály, Szociális Szolgáltatások Osztálya munkatársaikhoz fordulhatnak.

Sikeres pályázást kívánok!


Budapest, 2016. március 10.

Farkasné Farkas Gyöngyi
főigazgató"

FEJLESZTÉSI PÁLYÁZAT - Pályázati felhívás
Pdf - 300,69 KB

FEJLESZTÉSI PÁLYÁZAT - Pályázati útmutató
Pdf - 361,98 KB

Érintettségi és összeférhetetlenségi nyilatkozat
Doc - 65,5 KB

Pályázati adatlapok
Zip - 85,72 KB

 

Forrás: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal