Szakmai információk: Szakmai hírek

Tájékoztató szociális alap- és szakvizsgáról (2012-07-21)

Tájékoztató szociális alap- és szakvizsgáról Szakvizsgára és alapvizsgára 2012. szeptember 1-jéig lehet jelentkezni!!! Az NCSSZI felhívását közöljük honlapunkon is.

A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet szakvizsgáztatási joggal rendelkező intézmény.

Az NCSSZI budapesti képzési központja várja a hallgatók jelentkezését

 • szociális alapismereteket nyújtó tanfolyamra
 • szociális alapvizsgára
 • szociális szakvizsgára.


A szociális szakvizsga választható témakörei:

 • családvédelem, családgondozás
 • gyermekjóléti alapellátás
 • gyermekvédelmi szakellátás
 • idősek szociális ellátása
 • pszichiátriai és szenvedélybetegek szociális ellátása
 • fogyatékosok szociális ellátása, rehabilitációja
 • hajléktalan ellátás.


Megfelelő számú jelentkező esetén minden témakörben konzultációval segítjük a jelentkezőket a sikeres felkészülésben.

További információ:

Fanczal Gábor
felnőttképzési referens (országos szociális szakvizsga terület)
Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet

1134 Budapest, Tüzér u. 33-35.
Telefon: 1/237-6700
E-mail: gabor.fanczal@ncsszi.hu

Jelentkezés 2012. augusztus 1-től.

http://ncsszi.hu/kepzesi-igazgatosag-1_6/tovabbkepzesi-es-szakvizsga-foosztaly---orszagos-szocialis-alap--es-szakvizsga-2_47


Továbbképzési és Szakvizsga Főosztály - Országos szociális alap- és szakvizsga


Jogszabályi háttér

 • A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/I. § írja le a személyes gondoskodást végző személyek szociális szakvizsgájára vonatkozó rendelkezéseket
 • A szociális szakvizsgára vonatkozó részletes szabályokat a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet tartalmazza.


Konkrét tevékenységek

 • A szociális alapismereteket nyújtó tanfolyamok programjának kidolgoztatása, a tanfolyamot szervezőkkel való kapcsolattartás
 • Az alap- és szakvizsga tananyagainak, vizsgatételeinek és feladatainak a kidolgoztatása, kiadása
 • Az alap- és szakvizsgára jelentkezések koordinálása, a szakvizsgára vonatkozó dokumentumok vezetése és kezelése
 • Kapcsolattartás a szakvizsgajogot nyert intézményekkel (szakvizsgacentrumok)
 • A szakvizsga vizsgabizottsági elnökeinek felkérése
 • A szakvizsga bizottság tagjainak felkészítése, tevékenységük figyelemmel kísérése
 • A vizsgák szabályszerű lebonyolításának ellenőrzése
 • A szociális szakvizsgához kapcsolódó tájékoztatók elkészítése, megjelentetése, információszolgáltatás
 • Szakértők felkérésével kapcsolatos feladatok
 • A szakvizsga tapasztalatok összegyűjtése, értékelése
 • Közreműködés a szakvizsgához kapcsolódó szabályozás módosításában


Tájékoztató

Szociális szakvizsga


A szociális szakvizsgáztatási joggal rendelkező intézmények (továbbiakban: szakvizsgacentrum) szociális szakvizsgát 2012. február 1-től május 31-ig szerveznek.

A 2012. évi szociális alap- és szakvizsga írásbeli időpontja: 2012. március 20.

Szociális szakvizsgára a "JELENTKEZÉSI LAP Szociális szakvizsgára" című adatlapon lehet jelentkezni. A jelölt a pontosan kitöltött adatlapot a választott szakvizsgacentrum címére küldheti az alább megjelölt időpontig:

 • a 2012-es vizsgaidőszakban a szakvizsgára jelentkezés határideje: 2011. szeptember 1.
 • a 2013-as vizsgaidőszakban a szakvizsgára jelentkezés határideje: 2012. szeptember 1.


A határidő a jelentkezési lap postai feladásának időpontját jelenti.


A jelentkezőnek a jelentkezési laphoz mellékelni kell:

 • a felsőfokú végzettséget tanúsító oklevél másolatát,
 • a felsőfokú végzettséget igénylő munkakörben végzett, képesítéshez kötött tevékenység, illetve a szakmai gyakorlat időtartamáról szóló munkáltatói igazolást vagy igazolásokat, és szakmai életrajzot,
 • szakvizsga esetén a szociális alapvizsga oklevelének másolatát, amennyiben a jelölt számára a szociális alapvizsga letétele előírt


A szakvizsgacentrum a szükséges iratok hiányának pótlásáról, illetve a jelentkezés elutasításról a benyújtást követő 14 napon belül értesítést küld. Amennyiben a jelentkező a szükséges iratok hiányát 14 napon belül nem pótolja, jelentkezése elutasítottnak tekintendő.

A szakvizsgacentrumok abban az esetben szerveznek szakvizsgát, ha témacsoportonként legalább 15 fő jelentkezik. Amennyiben a jelentkezők száma kevesebb, úgy értesíti az érintetteket arról, hogy kérésükre a jelentkezést melyik szakvizsgacentrumhoz irányította át. Ha ezzel a lehetőséggel nem kívánnak élni, a jelentkezés a következő vizsgaidőszakra érvényben marad.

A szociális szakvizsga díja 53.000 Ft/fő, mely tartalmazza a konzultáció költségeit is. A konzultáció időtartama 28-40 óra, melynek helyéről és idejéről a választott intézmény értesíti a jelentkezőt. Amennyiben az adott szakvizsgacentrum vizsgára történő felkészítőt nem szervez, abban az esetben a jelentkező másik szakvizsgacentrumnál is részt vehet a konzultáción, melynek díját a korábbi befizetés tartalmazza.

Amennyiben a jelölt a vizsgadíjat, a megjelölt határidőig nem fizeti be a vizsgát nem kezdheti meg, a szakvizsgacentrum a vizsgára történő jelentkezést érvénytelennek tekinti, melyről értesíti a jelöltet.

Szociális alapismereteket nyújtó tanfolyam és szociális alapvizsga

A szociális alapismereteket nyújtó tanfolyamra és szociális alapvizsgára a jelentkezéseket a "JELENTKEZÉSI LAP a Szociális alapvizsgára és szociális alapismereteket nyújtó tanfolyamra" című adatlapon lehet elküldeni a választott intézményhez 2012. szeptember 1-ig.

A határidő a jelentkezési lap postai feladásának időpontját jelenti.

Szociális alapismereteket nyújtó tanfolyam

A jelentkezési laphoz mellékelni kell:

 • a felsőfokú végzettséget tanúsító oklevél másolatát
 • az előírt szakmai gyakorlat igazolásául szolgáló nyilatkozatot, illetve szakmai önéletrajzot


A szakvizsgacentrum a szükséges iratok hiányának pótlásáról, illetve a jelentkezés elutasításról a benyújtást követő 14 napon belül értesítést küld. Amennyiben a jelentkező a szükséges iratok hiányát 14 napon belül nem pótolja, jelentkezése elutasítottnak tekintendő.

A szakvizsgacentrum értesíti a hozzá jelentkező, valamint a hozzá átirányított jelölteket, a szociális alapvizsgára bocsátás alapfeltételéül előírt alaptanfolyam, valamint a szociális alapvizsga szóbeli és írásbeli vizsga, helyéről és időpontjáról, az alaptanfolyami-, illetve vizsgadíj befizetésének módjáról és határidejéről. A szakvizsgacentrum dönthet a részletfizetés szabályairól.

Amennyiben a jelölt a vizsgadíjat, illetve alaptanfolyami díjat a megjelölt határidőig nem fizeti be, az alaptanfolyamot, vizsgát nem kezdheti meg, a szakvizsgacentrum a vizsgára történő jelentkezést érvénytelennek tekinti, melyről értesíti a jelöltet.

A tanfolyam díja 107.000-117.000 Ft /fő között változhat, a pontos összeget a szakvizsgacentrumok határozzák meg.

Szociális alapvizsga

Az alaptanfolyam elvégzését követően a szakvizsgacentrum a következő vizsgaidőszakban értesíti a jelentkezőt, az alapvizsga időpontjáról és a befizetés módjáról.

A szociális alapvizsga díja: 26.500.-Ft/fő

Az országos szociális alap- és szakvizsgával kapcsolatos ügyek intézésével foglalkozó munkatársak elérhetősége:

 

Név

Szakmai terület

e-mail cím

Telefon

Fanczal Gábor

szakvizsga referens

gabor.fanczal@ncsszi.hu

06-1/237-6741

Hajnáczky Tamás

szakvizsga referens

tamas.hajnaczky@ncsszi.hu

06-1/237-6739A tartalom megosztása

Véleményezés Írja meg véleményét Ön is!

Ellenőrző kód

További hírek A kategória további hírei

« Vissza az előző oldalra