Szakmai információk: Szakmai hírek

KENYSZI Adatbetöltés Tájékoztatás FRISSÍTVE 2012.11.19.!!! (2012-11-22)

KENYSZI Adatbetöltés Tájékoztatás FRISSÍTVE 2012.11.19.!!! Az NRSZH hivatalos tájékoztatóját szó szerint közöljük
A KENYSZI Felhasználói Kézikönyv 2012.11.19.-én frissítésre került, továbbá új tájékoztatások jelentek meg!

KENYSZI Adatbetöltés Tájékoztatás


A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban Nyr.) 13/B-13/H.§ tartalmazzák az Igénybevevői nyilvántartás vezetésének szabályait.

Az Nyr. 15.§ (2) szerint: „Az adatszolgáltatásra jogosult 2012. február 29-éig rögzíti a nyilvántartásában szereplő igénybe vevők Szt., illetve Gyvt. szerinti adatait az igénybevevői nyilvántartásban."

Az adatbetöltési folyamat támogatására elkészítettünk egy rövid tájékoztató anyagot (Betöltés tájékoztató leírás), egy a betöltést segítő excel táblázatot, valamint egy a fontosabb feladatokat és határidőket tartalmazó táblázatot, amelyek honlapukról letölthetőek.

Amennyiben bármilyen további kérdésük merül fel, akkor kérjük, hogy forduljanak bizalommal a telefonos ügyfélszolgálatunkhoz, ahol szakértő kollégák várják a hívásukat. A TEVADMIN - KENYSZI telefonos Ügyfélszolgálatot a (06) (1) 510 05 45 budapesti telefonszámon érhetik el.


- Betöltés tájékoztató

- Feladatok a jogszabály alapján

- Felhasználói kézikönyv adatszolgáltatók részére (KENYSZI) (Frissítve: 2012.11.19.)

- Igénybe vevői nyilvántartás oktatói anyag

- Migrációs táblázat (csak tájékoztatásul, MÁR NINCS LEHETŐSÉG EXCEL TÖMEGES FELTÖLTÉSRE!!!)

Tájékoztatás a teendőkről, ha a fenntartónak nincs jelentési kötelezettsége

Ha nincs jelentési kötelezettsége, azt az alábbi esetekben, a következő módon jelezheti:

Az adott szolgáltatásra nem igényelnek normatívát: A területileg illetékes, működési engedélyt kiadó Szociális és Gyámhivatal felé kell jelzéssel élni, hogy ezt a jegyezze be a működési engedélyt nyilvántartó Szociális Regiszterbe. A jelzés beállítása esetén Hivatalunk nem tekinti mulasztásnak a jelentési kötelezettség elmaradását.

Az intézménynek adott időszakban nincs ellátottja, vagy a szolgáltatás nyújtása időszakosan leáll (pl. nyári szünet): Ezt a tényt a KENYSZI rendszerben kell jeleznie (legalább 2012.07.01-jét követő időszakra). A felhasználói kézikönyv [1.6] számú verziójában található leírás képernyőképekkel ad útmutatást, a beállítást az e-képviselő és adatszolgáltató is elvégezheti.

A szolgáltatás működési engedélyének visszavonását kezdeményezték: Az alábbiak alapján az „Egyéb" kategória kiválasztásával írják be ennek tényét. A felhasználói kézikönyv [1.6] számú verziójában található leírás képernyőképekkel ad útmutatást.

Az adott szolgáltatásra jelentenek, de az a működési engedélytől eltérően többször is megjelenik a KENYSZI felületén: Kérjük a területileg illetékes működési engedélyt kiadó szociális és gyámhivatalt is értesítését a probléma kijavítása érdekében.

Ha a területi irodára nem jelent, csak a székhely/telephelyen levő szolgáltatásra (pl. gyermekjóléti szolgáltatás) Ezt is jelölje a törzsadatok/ székhely/telephely-adatszolgáltató összerendelés menüben az egyéb ok kiválasztásával. A felhasználói kézikönyv [1.6] számú verziójában található leírás képernyőképekkel ad útmutatást.

Abban az esetben ha azt tapasztalja, hogy az igénybevételi naplója „eltűnt":
1. az e-képviselő végezze el a székhely/telephely-(új) szolgáltatás adatszolgáltató összerendelést,
2. végezzen önellenőrzést (tárgyhónapot követő hónap 15-ig),
3. zárja le a megállapodásokat azt megelőző nappal, amikor belép a programba azt elvégezni,
4. az igénylések kezelése/ új igénylés menüben az ellátottakhoz a lezárást követő nappal rögzítsen „új" megállapodást (ettől a papíralapú megállapodás folyamatossága megmarad),
5. az igénybevételi naplóba végezze el az aznapi jelentést.


A KENYSZI rendszer 2012. november 18-i frissítésével az alábbi funkciók módosultak a rendszerben:

1. Átmeneti jelleggel 2012. december 15-ig, a 2012. július 1.- november 30. közötti időszakra további egy alkalommal bővült az igénybevevői nyilvántartásba történő napi jelentés önellenőrzésének száma, a tévesen megtett eddigi önellenőrzések egy további alkalommal, míg az adott időszakban még nem önellenőrzött napi igénybevételek kettő alkalommal módosíthatóakká váltak. Ezzel a kiterjesztett funkcióval lehetővé válik az eddig tévesen vagy hiányosan rögzített napi jelentések korrigálása.

2. A jogszabályi módosítással összhangban ütköző szolgáltatás esetén a „törölt" szöveg helyett a „megjegyzéssel ellátott" szöveg jelenik meg. Az igénybevételi napló jelzései nem változnak ütközés esetében.

3. Módosult a gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények adatrögzítésére vonatkozó szabályozás, lehetővé vált a határozatban szereplő adatok - tényleges ellátást követő - utólagos rögzítése, időbeli korlát nélkül.

4. A migrációs excellel való tömeges feltöltési lehetőség megszűnik.

 

A KENYSZI rendszer 2012. október 25-i frissítésével az alábbi funkciók módosultak a rendszerben:

Aktualizálásra került a felhasználói kézikönyv: a leggyakrabban előforduló hibák megoldási javaslata belekerült a kézikönyvbe.

Az ellátás határozattá alakításakor a határozatban az ellátás kezdetével azonos dátum adható meg. Ennek keretében átalakult a határozattá alakítás funkció, kérjük, hogy olvassák el a felhasználói kézikönyv vonatkozó részét (4.3.3 fejezet)!

Az igénybevételi naplóban dátum szerint csökkenő sorrend szerint jelennek meg a tételek.

Az utógondozás szolgáltatások esetén „Utógondozás elrendelésének oka" mező megjelent a határozat rögzítésekor, lehetséges értékei: „családi környezetébe visszailleszkedés, önálló élet megkezdése, otthonteremtési támogatás igénybevétele".

Új migrációs excel készült, az adatbetöltés már csak ezzel az új verzióval lehetséges.

Új riport áll rendelkezésre az igénybevételek utólagos lekérdezésére: Riportok -> Adatszolgáltató igénybevételi riport. A riport működésének leírása az új felhasználói kézikönyvben található.

 

A KENYSZI rendszer 2012. szeptember 10.-i frissítésével az alábbi funkciók módosultak a rendszerben:

A székhely/telephely és adatszolgáltató összerendelésénél a „jogosultság" mező elnevezését pontosítottuk, így az jobban leírja a mező célját.

A szociális regiszterben lezárt szolgáltatásra vonatkozóan az önellenőrzési határidőn belül lehet önellenőrzést végrehajtani.

Külön történhet a TAJ nélküli igénybevevők keresése.

Új igénylés rögzítésekor megjelenik a székhely/telephely címe, így egyszerűbbé válik az azonosítás.

Igénybevételi adatok MS Excel-be történő letöltésekor az állomány fejlécében megjelenik a letöltés tartalmára vonatkozó adat (székhely/telephely, szolgáltatás stb.).

Személyes üzenetek között a tárgy szerinti keresés egyszerűsödött: az üzenettípus listából választható.

 

A KENYSZI rendszer 2012. július 31.-i frissítésével az alábbi funkciók módosultak a rendszerben:
1.A személyes üzenetek kezelése átalakult: bejelentkezéskor a felhasználó számára egy üzenet jelenik meg, amennyiben a legutolsó bejelentkezése óta kapott személyes üzenetet. Az üzeneteket a Súgó ->Üzenetek menüponton belül tudja megtekinteni és kezelni. Az üzenetek kezelését is átalakítottuk, lehetőség van egyszerre több üzenetet kijelölni
és láttamozni.

2.A TAJ hibabejelentőben módosítások történtek, a bejelentés gyorsítása érdekében az egyes adatok listából választhatóak.

3.A jövőben szükséges jelezni, ha valamely intézménynek egy adott időszakban nincs ellátottja. Ezt az e-képviselő teheti meg az adatszolgáltató - székhely/telephely összerendelésnél. Ennek jelzése amiatt fontos, hogy azonosíthassuk azokat a szolgáltatókat, amelyek amiatt nem
adnak le jelentést, mert egy adott szolgáltatás "szünetel".

4.A nem magyar TAJ számmal rendelkező igénybevevők esetén jelezni lehet az igénybevevő törzsadatainál, hogy az adott igénybevevő külföldi TAJ számmal rendelkezik.

Az 1.0.7.0 verzió újdonságai

TAJ problémák bejelentésére kapott válaszok "Megoldva" illetve "Válasz érkezett" státusszal is érkezhetnek. A válaszokat a Problémák menüben lehet megtekinteni.

Nevelőszülői hálózat esetén lehetőség van Külső Férőhely megadására.

Igénybevevők rögzítésekor állandó lakcím vagy tartózkodási hely rögzítése kötelező, legalább település szintig.

TAJ szám nélküli hajléktalan ellátás 60 napon túl is nyújtható.

TAJ szám nélkül igénybevett szolgáltatás, 60 nap lejárta után, más szolgáltatónál vagy más szolgáltatásra igénybe vehető.

Az 1.0.6.5 verzió újdonságai

Új igénylések rögzítésénél megállapodás adatok helyett ellátási adatok is rögzíthetők

Újra elérhető minden riport

E-Képviselői riportnál kötelező lett Székhely/telephely választása

Nem jelentett igénylések listája riportnál kötelező lett Szolgáltatás választása

A riportok lekérdezésénél a rendszer terhelés figyelést alkalmaz, ezért a nagy méretű
riportok esetén figyelmeztető üzenetet ad

 

Forrás: Szociális Ágazati Portál

 

A tartalom megosztása

Véleményezés Írja meg véleményét Ön is!

Ellenőrző kód

További hírek A kategória további hírei

« Vissza az előző oldalra