Szakmai információk: Szakmai hírek

FRISSÍTVE! MÁK TÁJÉKOZTATÓ 2012. ÉVI NORMATÍVA ELSZÁMOLÁS (2013-01-18)

FRISSÍTVE! MÁK TÁJÉKOZTATÓ 2012. ÉVI NORMATÍVA ELSZÁMOLÁS A Költségvetési törvény változásainak megfelelően módosultak az adatlapok. A Magyar Államkincstár honlapján közzétett információkat közöljük szó szerint.

Tájékoztató a 2012. évi elszámoló adatlapok javításával, módosításával kapcsolatban

A 2013. január 16-án közzétett új elszámoló adatlapok 1. számú melléklet 8. oszlopához tartozó kitöltési útmutató a hajléktalanok átmeneti szállására vonatkozóan hibásan tartalmazta a tényleges feladatmutató kiszámítási módját.

Az adatlapot javítottuk, továbbá a kitöltést segítő formai módosításokat végeztünk.

Azon fenntartók közül, akik a 2013. január 16-án közzétett adatlapon nyújtották be elszámolásukat, csak azoknak a fenntartóknak kell az elszámolást módosítaniuk, akik hajléktalanok átmeneti szállását tartanak fenn és a hibás kitöltési útmutató alapján határozták meg a feladatmutatót, amely eltér a tényleges ellátotti létszám alapján - a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 3. számú melléklet 13. pontjának megfelelően - számított feladatmutatótól.

A többi módosítás formai, ezért azok a feladatmutató és a normatíva kiszámítását nem befolyásolják.

A kellemetlenségért és az esetleges többletmunkáért szíves elnézésüket kérjük.

 

Tájékoztató az egyházi és nem állami szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményfenntartók részére a 2012. évi normatív állami hozzájárulás és támogatás elszámolásával kapcsolatban

 

Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív állami támogatásáról szóló 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nr.) 2013. január 1-től hatályos 19. §-a szerint a 2012. évre járó normatíva elszámolására és ellenőrzésére az Nr. 2012. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

Az Nr. 8. § (1) bekezdése alapján a fenntartóknak a 2012. évben igénybevett támogatásról a szolgáltató beszámolója és dokumentációja segítségével, a teljesített feladatmutatók alapján - 2013. január 31-éig kell elszámolni a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által e célra rendszeresített és az Emberi Erőforrások Minisztériuma, valamint a Magyar Államkincstár honlapján közzétett adatlapon.

A 2012. évi adatlapok korábban (2011. október hónapban) közzétételre kerültek a jogszabályban meghatározott honlapokon. Tekintettel arra, hogy a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: 2012. évi Kv.tv.) 2012. augusztus 1-jétől hatályos 38. § (1) bekezdése alapján évközben változott az egyházi kiegészítő támogatás mértéke, új adatlapok kerültek kidolgozásra az egyházi fenntartók részére. Továbbá, valamennyi fenntartó adatlapja kiegészült a „nyilatkozat a költségvetési támogatás nyújtására az államháztartásról szóló törvényben meghatározott feltételeknek való megfelelésről„ című 4. számú melléklettel. Az új adatlapok megtalálhatóak a kapcsolódó anyagok között.

A nyilatkozatokkal kapcsolatos részletes tájékoztató a Humánfenntartók | Szociális ágazat | Központi költségvetésről szóló törvény szerinti támogatás | Tájékoztató a 2013. évi támogatás igénylésével kapcsolatban az egyházi és nem állami szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményfenntartók részére menüpont alatt olvasható.

Felhívjuk azon fenntartók figyelmét, akik a korábbi adatlapon már benyújtották elszámolásukat, hogy a 4. számú mellékletet pótlólag küldjék meg a fenntartó székhelye szerint illetékes igazgatóság részére.


Budapest, 2013. január 16.

Forrás: Magyar Államkincstár

A tartalom megosztása

Véleményezés Írja meg véleményét Ön is!

Ellenőrző kód

További hírek A kategória további hírei

« Vissza az előző oldalra