Szakmai információk: Szakmai hírek

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság honlapja (2013-03-19)

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság honlapja Az SZGYF honlap elindult

http://www.szgyf.gov.hu/

Az SZGYF alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Ellátja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi. III. törvény és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti fenntartói feladatokat.>

A Kormány 316/2012. (XI.13.) Korm. rendelete a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról a Főigazgatóság központi szervének feladatául szabja meg az alábbi intézmények fenntartói feladatainak ellátását: Emberi Erőforrások Minisztériuma Reménysugár Habilitációs Intézet (RHI); Emberi Erőforrások Minisztériuma Vakok Állami Intézete (VÁI); Emberi Erőforrások Minisztériuma ÉletFa Rehabilitációs Intézet (ÉFRI); Emberi Erőforrások Minisztériuma Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja (MEREK); Emberi Erőforrások Minisztériuma Aszódi javítóintézet, Általános iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola; Emberi Erőforrások Minisztériuma Debreceni Javítóintézete; Emberi Erőforrások Minisztériuma Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ, Esztergomi Gyermekotthon; Emberi Erőforrások Minisztériuma Kalocsai Gyermekotthon, Általános Iskola és Szakiskola; Károlyi István Gyermekközpont, Emberi Erőforrások Minisztériuma Rákospalotai Javítóintézet és Speciális Gyermekotthon; Emberi Erőforrások Minisztériuma Budapesti Javítóintézete; Emberi Erőforrások Minisztériuma Zalaegerszegi Gyermekotthona.

Ugyanezen rendelet szerint a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság területi kirendeltségei látják el a fenntartói feladatokat a 2013. január elsejével átvett intézmények esetében.

Fenntartói feladat- és hatáskörében:

 • Felterjeszti miniszteri döntésre az Szt. 91. § (3)-(4) bekezdése, valamint a Gyvt. 122. § (2) bekezdése szerinti iratokat.
 • Egységesen meghatározza és honlapján közzéteszi az Szt. 92. § (2) bekezdés b)-f) pontja szerinti információkat a fenntartott szociális intézményekre vonatkozóan.
 • Javaslatot tesz a fenntartott költségvetési szervek éves költségvetésére, meghatározza a gazdálkodásuk részletes rendjét.
 • Az Szt. 90/A. §-a, 92/B. § (3) bekezdése és 92/L. §-a szerinti, illetve a Gyvt. 100/A-100/B. §-a szerinti esetben – a kirendeltség előterjesztése alapján – intézkedik a jogszabálysértés megszüntetéséről.
 • Ellátja – a kirendeltségek előterjesztése alapján – az Szt. 122/A-122/C. §-a szerinti fenntartói feladatokat.
 • A Főigazgatóság területi kirendeltsége ellátja az Szt. 92/B. § (1) bekezdés b) h) pontjában és a Gyvt. 104. § (1) bekezdés c)-l) pontjában meghatározott fenntartói feladatokat.
 • Megállapítja az intézményi térítési díjat.
 • Eljár a működési engedélyezéssel kapcsolatos ügyekben.
 • Javaslatot tesz a fenntartott intézmények éves költségvetésére, meghatározza a gazdálkodásuk részletes rendjét.
 • Szervezi, irányítja és ellenőrzi a fenntartott intézmények szakmai feladatainak végrehajtásához szükséges pénzügyi feltételeket.
 • Összegyűjti, ellenőrzi a fenntartott intézmények gazdálkodására vonatkozó kötelező, rendszeres és ad hoc jellegű adatszolgáltatásokat, szükség szerint összesítve továbbítja azokat a Főigazgatóság központi szervéhez és a miniszter által vezetett minisztériumba.
 • A kirendeltség feladatainak ellátása során a főigazgató egyetértése szükséges az intézményi térítési díj összegének meghatározásához.

A Főigazgatóság módszertani feladat- és hatáskörében:

 • Ellátja az országos szociális, illetve gyermekjóléti, gyermekvédelmi módszertani feladatokat.
 • Összesíti, kiértékeli és elemzi a szolgáltatók és intézmények által szolgáltatott és más, az ellátórendszerrel kapcsolatos adatokat, javaslatokat, azokat megküldi a miniszternek és a honlapján folyamatosan közzéteszi.
 • Javaslatot tesz az országos ellátórendszer fejlesztésére, részt vesz az ellátórendszer fejlesztéséhez szükséges források tervezésében.
 • Módszertani útmutatókkal, ajánlásokkal és egyéb kiadványokkal segíti a szolgáltatók és intézmények szakmai feladatainak teljesítését, az aktív szociálpolitikai eszközök alkalmazását,
 • Új szolgáltatási formák és szakmai módszerek bevezetése érdekében modellkísérleteket szervez.
 • Részt vesz a minőségfejlesztési stratégia, a standardok, a szolgáltatási protokollok, valamint a szakmai ellenőrzés módszertanának és eljárásrendjének kidolgozásában.
 • Figyelemmel kíséri az ellátórendszert érintő tudományos kutatómunka eredményeit, elősegíti azok elterjesztését és gyakorlati alkalmazását.
 • Kutatásokat folytat, illetve szervez.
 • Ellátja az alapító okiratában meghatározott egyéb feladatokat.
 • A Főigazgatóság szerinti módszertani feladatainak ellátásába szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatókat, intézményeket, illetve szakmai szervezeteket is bevonhat.
 • A Főigazgatóság működteti az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Bizottságot.

Forrás: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

A tartalom megosztása

Véleményezés Írja meg véleményét Ön is!

Ellenőrző kód

További hírek A kategória további hírei

« Vissza az előző oldalra