Szakmai információk: Szakmai hírek

Tájékoztató a bölcsődét és fogyatékos személyek nappali intézményét fenntartó egyházi és nem állami intézményfenntartók részére (2013-04-30)

Tájékoztató a bölcsődét és fogyatékos személyek nappali intézményét fenntartó egyházi és nem állami intézményfenntartók részére A Magyar Államkincstár tájékoztatója

Tájékoztató a bölcsődét és fogyatékos személyek nappali intézményét fenntartó
egyházi és nem állami intézményfenntartók részére


A 2013. évi XXXI. törvény módosította 2013. április 4-ei hatállyal a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 35. § (3) bekezdés a) pontját. A módosítás alapján az egyházi és nem állami intézményfenntartók jogosultak a Kvtv. 2. melléklet II. pont 3. a) alpontja szerinti támogatásra (3. pont Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása; a) alpont bölcsődében és a fogyatékos személyek nappali intézményében elhegyezett gyermekek étkeztetésének támogatása).

A Kvtv. 80. §-a szerint e rendelkezést 2013. január 1-jétől kell alkalmazni.

A kötött felhasználású támogatást a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) alapján szervezet (napos és / vagy hetes) bölcsődében ellátott azon gyermekek után vehető igénybe a fenntartó, akik a Gyvt. 150. § (5) bekezdés a) pontja alapján ingyenes bölcsődei étkeztetésben részesülnek.

E támogatást igényelheti az egyházi, nem állami fenntartó az általa fenntartott fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek után, akik számára a fenntartó a Gyvt. 151. § (5) bekezdése alapján 50 %-os normatív étkezési térítési díj-kedvezményt, vagy ingyenes étkezést biztosít.

Az ellátottak számának meghatározása:


1. bölcsődében étkezetett gyermekek esetén: tervezéskor az ellátottak éves becsült számának figyelembevételével meghatározott gondozási napok száma osztva 251-gyel, elszámolásnál a havi jelentőlapok szerinti, naponta ténylegesen ellátásban részesülő gyermekek száma alapján összesített éves gondozási napok száma osztva 251-gyel.

2. fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek ellátása esetén az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, elszámolásnál a nappali ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója alapján naponta összesített ellátottak száma - a heti 6, illetve heti 7 napos nyitva tartással működő intézmények a 6, illetve 7 nap alapul vételével - osztva 251-gyel. Nem vehetők figyelembe a kizárólag étkezésben részesülők.


Az érintett fenntartók a Kvtv. módosítása alapján - e támogatási jogcímre vonatkozóan - módosíthatják korábbi igényjelentésüket. Az ehhez szükséges igénylő adatlap a Szociális ágazat | Központi költségvetésről szóló törvény szerinti támogatás | Támogatás-igénylés menüpontban a „Kapcsolódó anyagok" között található meg.

Az igénymódosításra nem kell alkalmazni az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív állami támogatásáról szóló 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nr.) 5. § (2) bekezdésében foglaltakat. Vagyis azon fenntartók is benyújthatják igénymódosításukat, akik ebben a negyedévben már nyújtottak be pótigényt, lemondást, illetve azon fenntartók, amelyek még nem nyújtottak be, az igénymódosítástól függetlenül nyújthatnak be e negyedévben pótigényt, lemondást.

Budapest, 2013. április 10.

 

Forrás: Magyar Államkincstár

A tartalom megosztása

Véleményezés Írja meg véleményét Ön is!

Ellenőrző kód

További hírek A kategória további hírei

« Vissza az előző oldalra