Szakmai információk: Szakmai hírek

Jogszabályi változásmutató 2017. ősz (2018-01-02)

Jogszabályi változásmutató 2017. ősz Az összeszedet tartalmazza a szociális területen dolgozók szempontjából leglényegesebb változásokat.

VÁLTOZÁSMUTATÓ

2017. ŐSZ

457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:MK 2017/229. (XII. 28.)

Hatályos:2017. 12. 31., 2018. 01. 01., 2018. 07. 01., 2018. 09. 01.

2017. évi CXCIX. törvény az állami vagyonnal és nemzeti pénzügyi szolgáltatásokkal összefüggő egyes törvények módosításáról

Megjelent: MK 2017/218. (XII. 20.)

Hatályos: 2017. 12. 28.

2017. évi CLXXXVI. törvény a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel és az egyes hatósági eljárások egyszerűsítésével összefüggő törvények módosításáról

Megjelent: MK 2017/214. (XII. 18.)

Hatályos: 2017. 12. 31., 2018. 01. 01., 2018. 07. 01., 2019. 01. 01.

401/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet a rehabilitációs orvosszakértői névjegyzékről és a foglalkozási rehabilitációs szakértői névjegyzékről

Megjelent: MK 2017/212. (XII. 15.)

Hatályos:2018. 01. 01.

402/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokkal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent: MK 2017/212. (XII. 15.)

Hatályos:2017. 12. 16., 2018. 01. 01.

403/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent: MK 2017/212. (XII. 15.)

Hatályos:2018. 01. 01.

404/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendeletnek az egyes ellátások központi folyósításával kapcsolatos módosításáról

Megjelent: MK 2017/212. (XII. 15.)

Hatályos:2018. 01. 01.

405/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletnek az egyes családtámogatási tárgyú, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2017. évi CLXXVIII. törvénnyel összefüggő módosításáról

Megjelent: MK 2017/212. (XII. 15.)

Hatályos:2018. 01. 01.

406/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent: MK 2017/212. (XII. 15.)

Hatályos:2018. 01. 01., 2021. 01. 01.

390/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékről

Megjelent: MK 2017/210. (XII. 13.)

Hatályos:2018. 01. 01.

1952/2017. (XII. 13.) Korm. határozat a közfoglalkoztatás 2018. évi céljairól és a közfoglalkoztatás szempontjából kiemelt települések meghatározásáról

Megjelent: MK 2017/210. (XII. 13.)

Hatályos:2018. 01. 01.

383/2017. (XII. 12.) Korm. rendelet a tartós ápolást végzők időskori támogatásáról

Megjelent: MK 2017/209. (XII. 12.)

Hatályos: 2018. 01. 01.

384/2017. (XII. 12.) Korm. rendelet egyes gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeleteknek a gyermekvédelmi és a büntetés-végrehajtási tárgyú jogszabályok változásából adódó módosításáról

Megjelent: MK 2017/209. (XII. 12.)

Hatályos: 2018. 01. 01.

2017. évi CLXX. törvény a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény végrehajtásáról

Megjelent: MK 2017/207. (XII. 11.)

Hatályos: 2017. 12. 19.

2017. évi CLXXVII. törvény a tizenkettedik életévüket be nem töltött gyermekek sérelmére elkövetett szexuális erőszakkal szembeni fokozottabb büntetőjogi védelemről

Megjelent: MK 2017/207. (XII. 11.)

Hatályos: 2018. 01. 01.

2017. évi CLXXVIII. törvény az egyes családtámogatási tárgyú, valamint egyéb törvények módosításáról

Megjelent: MK 2017/207. (XII. 11.)

Hatályos: 2017. 12. 12, 2018. 01. 01.

381/2017. (XII. 11.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatásokkal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent: MK 2017/208. (XII. 11.)

Hatályos: 2018. 01. 01., 2018. 08. 01.

370/2017. (XII. 8.) Korm. rendelet a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékéről

Megjelent: MK 2017/206. (XII. 8.)

Hatályos: 2018. 01. 01.

371/2017. (XII. 8.) Korm. rendelet a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért létrehozásáról

Megjelent: MK 2017/206. (XII. 8.)

Hatályos: 2017. 12. 09.

1919/2017. (XII. 8.) Korm. határozat a lakosság pénzügyi tudatosságát fejlesztő stratégia elfogadásáról

Megjelent: MK 2017/206. (XII. 8.)

362/2017. (XI. 30.) Korm. rendelet a Roma Szakkollégiumi Tanács létrehozásával és működésével kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent: MK 2017/200. (XI. 30.)

Hatályos: 2017. 12. 01.

1882/2017. (XI. 30.) Korm. határozat a Roma Szakkollégiumi Tanács létrehozásáról és működéséről

Megjelent: MK 2017/200. (XI. 30.)

Hatályos: 2017. 12. 01.

2017. évi CLIX. törvény az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő törvények és egyes egyéb törvények módosításáról

Megjelent: MK 2017/193. (XI. 23.)

Hatályos: 2017. 11. 24., 2018. 01. 01., 2018. 07. 01., 2019. 01. 01.

349/2017. (XI. 23.) Korm. rendelet a szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztattak részére 2018. évben kifizetésre kerülő egészségügyi kiegészítő pótlékhoz nyújtott támogatásról

Megjelent: MK 2017/194. (XI. 23.)

Hatályos: 2017. 11. 24., 2018. 01. 01.

350/2017. (XI. 23.) Korm. rendelete az egyházi és nem állami szociális fenntartóknál dolgozók részére a 2018. évben kifizetésre kerülő minimálbér és garantált bérminimum támogatásáról

Megjelent: MK 2017/194. (XI. 23.)

Hatályos: 2017. 11. 24.

351/2017. (XI. 23.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent: MK 2017/194. (XI. 23.)

Hatályos: 2018. 01. 01., 2018. 11. 01.

2017. évi CXLIX. törvény egyes törvényeknek a gyermekek fokozottabb védelme érdekében szükséges módosításáról

Megjelent: MK 2017/192. (XI. 22.)

Hatályos: 2017. 12. 01.

311/2017. (X. 31.) Korm. rendelet az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságnak a Magyar Államkincstárba történő beolvadásához kapcsolódó egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent: MK 2017/175. (X. 31.)

Hatályos: 2017. 11. 01.

23/2017. (X. 31.) OGY határozat a magyar jelnyelv napjáról

Megjelent: MK 2017/176. (X. 31.)

Hatályos: 2017. 11. 01.

307/2017. (X. 27.) Korm. rendelet a közneveléssel összefüggő egyes kormányrendeletek, valamint a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent: MK 2017/174. (X. 27.)

Hatályos: 2017. 11. 04., 2018. 01. 01., 2018. 04. 01.

25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről

Megjelent: MK 2017/169. (X. 18.)

Hatályos: 2018. 01. 01.

26/2017. (X. 18.) EMMI rendelet egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent: MK 2017/169. (X. 18.)

Hatályos: 2017. 10. 21., 2018. 01. 01.

2017. évi CXXI. törvény az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságnak a Magyar Államkincstárba történő beolvadásához szükséges törvénymódosításokról

Megjelent: MK 2017/166. (X. 12.)

Hatályos: 2017. 11. 01.

A tartalom megosztása

Véleményezés Írja meg véleményét Ön is!

Ellenőrző kód

További hírek A kategória további hírei

« Vissza az előző oldalra