Hírek: Képzések

Iskolai szociális munka szakirányú továbbképzési szak (2019-01-20)

Iskolai szociális munka szakirányú továbbképzési szak A Pécsi Tudományegyetem BTK TKI Közösségi és Szociális Tanulmányok Tanszék „Iskolai szociális munka” szakirányú továbbképzési szakot indít 2018/2019. tavaszi szemeszterétől.

 

FELVÉTELI FELHÍVÁS

 

ÚJ KÉPZÉS!!!!

 

ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

 

 

A Pécsi Tudományegyetem BTK TKI Közösségi és Szociális Tanulmányok Tanszék „Iskolai szociális munka” szakirányú továbbképzési szakot indít 2018/2019. tavaszi szemeszterétől (2019. február 04.) .

 

Jelentkezési határidő: 2019. január 30.

 

Képzés kezdete: 2019. február 04.

 

Nyilvántartási és engedély szám: FNYF/981-3/2018.

 

A képzés célja: olyan multidiszciplináris és interprofesszionális szakemberek képzése, akik társszakmákkal (pedagógus, gyógypedagógus, védőnő, pszichológus, rendőr, stb.) együttműködve végzik tevékenységüket annak érdekében, hogy feltárják és hatékonyan kezeljék a családi és iskolai krízisekből (pl. a családon belüli, kapcsolati és az iskolai erőszakból fakadó) problémákat, enyhítsék a kulturális feszültségeket, a gyermekszegénységből eredő hátrányokat, megelőzzék az iskolai, közösségi kirekesztődést a közösségi kapcsolatok erősítésével. A közvetetten az iskolai szociális munka eszközeivel csökkentsék az iskolai kudarcok kialakulásának az iskolakerülésnek, valamint az iskolai lemorzsolódásnak a kockázatát.

 

 

Az iskolai szociális munka szakirányú továbbképzés ELŐNYEI:

 

 

ü Fejlődési, továbbtanulási lehetőséget kínál a diplomásoknak, messzemenően épít a jelentkezők saját szakterületén szerzett szakmai tapasztalataira.

 

ü Gyakorlatias tudásanyagot ad a jelentkezőknek

 

ü Speciális, az adott tevékenységhez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket és tudást biztosít

 

ü jól alkalmazkodik a gazdasági szféra igényeihez, reagál a munkaerőpiac gyors változásaira (Az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról szóló törvény módosításához is kapcsolódik, mely 2018. szeptember 01-től a Család- és Gyermekjóléti Központok kötelezően ellátandó feladatai közé sorolja az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységet)

 

 

Részvétel feltétele: Legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél bölcsészettudomány, pedagógusképzés vagy társadalomtudomány képzési területen.

 

A szakirányú továbbképzés képzési területe: Társadalomtudományi.

 

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: iskolai szociális munkás

 

Képzési forma: levelező (konzultációk: 4 alk./félév, péntek,szombat/alk., 60 kredit/félév)

 

Képzési idő: 2 félév

 

Tandíj: 90.000 Ft/félév (összesen: 180.000 Ft/képzés)

 

Jelentkezés módja: honlapról (http://btk.pte.hu/iskszocmunk) letölthető jelentkezési lapon.

 

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint CV (szakmai önéletrajz).

 

A tervezett hallgatói létszám: 10 fő

 

Egyéb információk: A képzés csak megfelelő számú (10 fő) jelentkezés esetén indul.

 

Kapcsolattartó: Boros Julianna cím: 7624 Pécs, Rókus u. 2., tel/fax: (72) 501-500 mellék: 23577, mobil:06/70/601-5329 email: boros.julianna@pte.hu, honlap: http://btk.pte.hu/iskszocmunk; http://szocialismunka.btk.pte.hu/hu/tartalom/iskolai_szocialis_munka_szakiranyu_tovabbkepzesi_szak

 

A tartalom megosztása

További hírek A kategória további hírei

« Vissza az előző oldalra