Hírek: Pályázati információk

Pályázati felhívás kábítószer-probléma kezelését elősegítő ellátási kapacitások fejlesztésére (KAB-EL-10) (2010-04-08)

Pályázati felhívás kábítószer-probléma kezelését elősegítő ellátási kapacitások fejlesztésére (KAB-EL-10) Az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. pályázatot hirdet a kábítószer-probléma kezelését elősegítő ellátási kapacitások fejlesztése.

Pályázati felhívás kábítószer-probléma kezelését elősegítő ellátási kapacitások fejlesztésére (KAB-EL-10)

Határidő: 2010. május 3.

Az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (ESZA Kft.) a Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából, a szociális és munkaügyi miniszter 6/2010. (III. 12.) SZMM rendelete alapján pályázatot hirdet a kábítószer-probléma kezelését elősegítő ellátási kapacitások fejlesztése.

A pályázat célja:
A pályázat célja a kezelésbe vétel és az ellátási kapacitások fejlesztésének elősegítése, a szerhasználattal összefüggő egyéni és közösségi ártalmak csökkentése, illeszkedve a Nemzeti Stratégia a kábítószer-probléma kezelésére" című dokumentumban (106/2009. (XII. 21.) OGY határozat) megfogalmazott célokhoz.

Pályázati kategóriák
AL kategória: Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű szolgáltatását végző szervezetek kiegészítő működési támogatása, humánerőforrás fejlesztése a "Nemzeti Stratégia a kábítószer-probléma kezelésére" című dokumentum, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet szemléletének és prioritásainak figyelembevételével.
DE kategória: Drogambulanciák, rehabilitációs intézetek, drogbeteg ellátást végző intézmények kiegészítő működési támogatása, az ellátásba kerülést elősegítő szolgáltatások és a speciális szükségletű célcsoportok ellátását biztosító rehabilitációs programok fejlesztése.
SZ kategória: Szubsztitúciós fenntartó kezelést biztosító szolgáltatások fejlesztése, újak létrehozása és működtetése.
RE kategória: A józan szenvedélybetegek reszocializációját, reintegrációját elősegítő fejlesztések, programok megvalósítása.
IF kategória: A kábítószer-probléma kezeléséhez kapcsolódó ellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatása.

A pályázat kódja: KAB-EL-10

A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg:               205 000 000         205 000 000 Ft

A pályázat benyújtási határideje: 2010. május 3. 24 óra

Pályázók köre:
Pályázatot nyújthatnak be az alábbi belföldi székhellyel rendelkező szervezetek:
 1. társadalmi szervezetek (kivéve pártok, pártokhoz kötődő ifjúsági szervezetek, szakszervezetek),
 2. alapítványok,
 3. közalapítványok,
 4. egyházak,
 5. egyházi fenntartású intézmények,
 6. szociális, egészségügyi intézmények,
 7. önkormányzatok és fenntartásukban működő egyéb intézmények,
 8. non-profit betéti társaságok és non-profit korlátolt felelősségű társaságok,
 9. többcélú kistérségi társulások,
A pályázás részletes feltételeit, így a támogatás formáját és mértékét, a támogatható költségek körét, a pályázat benyújtásával kapcsolatos információkat a pályázati felhívás és a pályázati útmutató tartalmazza.

 

KAB-EL-10-AL részletes pályázati felhívás és útmutató megtekintése >>
KAB-EL-10-DE részletes pályázati felhívás és útmutató megtekintése >>
KAB-EL-10-IF részletes pályázati felhívás és útmutató megtekintése >>
KAB-EL-10-RE részletes pályázati felhívás és útmutató megtekintése >>
KAB-EL-10-SZ részletes pályázati felhívás és útmutató megtekintése >>

 

A pályázatot elektronikus úton a Pályázatkezelő internetes pályázatkezelő rendszerén keresztül, a regisztrációs eljárást követően kell benyújtani.

 

További információk az internetes pályázáshoz >>

 

További információk:

 

A pályázati felhívás és a pályázati útmutató elektronikus úton letölthető a http://www.szmm.gov.hu/, valamint a www.esza.hu honlapokról.
A pályázattal kapcsolatban további információkat az               (1) 273-4250         (1) 273-4250 telefonszámon, valamint a hazaitamogatas@esza.hu e-mail címen is kaphatnak a pályázók ügyfélszolgálatunktól.
 • hétfőnként és szerdánként 9 és 17 óra,
 • keddenként és csütörtökönként 9 és 16 óra,
 • péntekenként 9 és 14 óra között.

Forrás: SZMM

 

A tartalom megosztása

További hírek A kategória további hírei

« Vissza az előző oldalra