Hírek: Pályázati információk

SZMI Pályázat - A jóléti szolgáltatások formájában mélyszegénységben élőket támogató, már működő modellprogramok fejlesztésére. (2009-07-23)

SZMI Pályázat - A jóléti szolgáltatások formájában mélyszegénységben élőket támogató, már működő modellprogramok fejlesztésére. Az SZMI a 3/2008. (IV.15.) SZMM rendelet 12.§ 1. bekezdése (e) pontja alapján, az 11623-3/2008-016SZFÖ számú megállapodásban biztosított költségvetési keret terhére pályázatot hirdet jóléti szolgáltatások formájában mélyszegénységben élőket támogató, már

Az SZMI a 3/2008. (IV.15.) SZMM rendelet 12.§ 1. bekezdése (e) pontja alapján, az 11623-3/2008-016SZFÖ számú megállapodásban biztosított költségvetési keret terhére pályázatot hirdet

jóléti szolgáltatások formájában mélyszegénységben élőket támogató, már működő modellprogramok fejlesztésére.

Valamennyi pályázati program esetében a pályázati beszámolóknak tartalmazniuk kell policy jellegű ajánlásokat, tehát a direkt és indirekt kormányzati munkában, területfejlesztésben hasznosítható, a törvényalkotási, végrehajtási és ellenőrző-monitorozó folyamatokba beépíthető elemeket.

A pályázat célja:

A szegények szociális elszigetelődésének a megakadályozása, társadalmi távolságok csökkentése, élet és testi épség veszélyének megszüntetése, hátrányos helyzetű fiatalok támogatása tehetségük kibontakoztatásában.

A pályázat célcsoportja:

Megélhetésükről, gyermekük/gyermekeik esélyeinek biztosításáról támogatás nélkül gondoskodni nem tudó és a velük egy háztartásban elő, jövedelemmel nem rendelkező személyek.

A pályázat megvalósítása:

Pályázni lehet a gazdasági és társadalmi válság hatásaként jelentkező elszegényedés mérséklését, közösségi szintű feldolgozását célzó, a társadalmi csoportok közötti kapcsolat fejlődését támogató és az egészség megőrzését (pl.: éhezés, kihűlés veszélyének megszüntetését) célzó programokkal.

Nem lehet azonban pályázni az Sztv. (1993. évi III. tv.) és a Gyvt. (1997. évi XXXI. tv.) szerinti, állami normatívából finanszírozható szolgáltatások, ellátások megvalósítására.

A pályázónak rendelkeznie kell a program megvalósításához szükséges források minimum 10%-ával. Önrészként figyelembe vehető saját vagy a szolgáltatás céljára bérelt ingatlan, valamint egyéb, a programban használt eszközök használatának értéke. A nem saját (pl. egyéb pályázati) forrásból származó ráfordítás önrészként számolható el.


A pályázati támogatás formája:

A nyertese egyszeri, vissza nem térítendő támogatást kap, amelynek felhasználásáról az Intézet és a pályázó szerződést köt. A szerződés tartalmazza a program részletes költségvetését az önrész feltüntetésével.

A pályázók köre:

Azok a működési engedéllyel rendelkező szociális szolgáltatók, és szociális szolgáltatásra működési engedéllyel nem rendelkező, de jóléti szolgáltatásokat nyújtó nem állami fenntartók, melyek legalább 2 éve folyamatosan és magas szakmai szinten látnak el a pályázott területhez kapcsolódó feladatot, valamint szakmai munkájukkal szemben kifogás nem merült fel.

A pályázaton támogatást igényelhet a pályázati kiírásnak megfelelő tevékenységet végző:

* helyi önkormányzat;
* helyi önkormányzatok intézményfenntartó társulása;
* többcélú kistérségi tárulás;
* egyházi szervezet;
* egyéb alapítvány;
* közalapítvány;
* egyéb egyesület;
* egyesülés;
* közhasznú társaság;
* jogi személyiségű gazdasági társaságok;
* jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok;
* jogi személy és jogi személyiség nélküli nonprofit gazdasági társaságok;
* egyéb szövetkezet.

A pályázaton nem vehetnek részt a 3/2008. (IV.15.) SZMM rendelet és az 1997. évi XXXI. törvény alapján szociális és gyermekvédelmi módszertani feladatok ellátására szerződött szervezetek és konzorciumi partnereik!

A pályázat céljára rendelkezésre álló teljes forrás: 21 millió forint. 2009. augusztus 24. (hétfő) 24 óra, melyet a postai dátumbélyegző igazol.

Forrás és további információ:

A PÁLYÁZATI PRGRAMOK BEADÁSÁNAK FELTÉTELEI ÉS ELJÁRÁSI RENDJE

A tartalom megosztása

További hírek A kategória további hírei

« Vissza az előző oldalra