Szakmai információk: Szakmai hírek

Tájékoztató a bölcsődét és fogyatékos személyek nappali intézményét fenntartó egyházi és nem állami intézményfenntartók részére (2013-11-21)

Tájékoztató a bölcsődét és fogyatékos személyek nappali intézményét fenntartó  egyházi és nem állami intézményfenntartók részére A Magyar Államkincstár tájékoztatója

Tájékoztató a bölcsődét és fogyatékos személyek nappali intézményét fenntartó
egyházi és nem állami intézményfenntartók részére


Az Országgyűlés honlapján közzétett, kihirdetés előtt álló (http://www.parlament.hu/irom39/12002/12002-0014.pdf) a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: 2012. évi Kv.tv.) végrehajtásáról szóló 2013. évi .......... törvény (a továbbiakban: Zárszámadási tv.) 26. § (1) bekezdése alapján az egyházi és nem állami fenntartók 2012. évre visszamenőlegesen támogatásra jogosultak a 2012. évi Kv.tv. 8. melléklet II. pont 3. alpontjában meghatározott támogatás jogcímen (Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása; bölcsődében és a fogyatékos személyek nappali intézményében elhegyezett gyermekek tekintetében) és feltételek mellett, ha:


a) az általa fenntartott intézményben ellátott gyermek a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 2012. december 31-én hatályos 151. § (5) bekezdése alapján 2012. évben a normatív kedvezményre jogosult volt,

b) az a) pont szerinti intézmény 2013. november 1-jén jogerős működési engedéllyel rendelkezik és

c) a fenntartó a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjak megállapításához felhasználható bizonyítékok körében meghatározott dokumentumok és a gyermekétkeztetés igénybevételének dokumentálására előírt nyilvántartás alapján a támogatásra vonatkozó igényét 2013. november 25-éig a Kincstárnak benyújtja.

Az igénylési határidő jogvesztő. Az igénylést a fenntartó székhelye szerint illetékes területi Igazgatósághoz (magyarországi székhellyel nem rendelkező fenntartó esetén a Budapesti és Pest Megyei Igazgatósághoz) kell benyújtani.

A támogatásra való jogosultság további feltétele:

2012. július 1. és december 31. közötti időszakra vonatkozóan az ellátott után a fenntartó attól az időponttól jogosult a támogatásra, amikor az ellátott adatait - a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 20/C. § (1)-(4) bekezdése, illetve a Gyvt. 139. § (2)-(3) bekezdése szerint - nyilvántartásba vette és azon napokra tekintettel, melyeken az ellátott a napi jelentésben szerepel.
2012. és 2013. évben bekövetkezett fenntartóváltozás esetén az igénylés időpontjában jogerős működési engedéllyel rendelkező fenntartó igényelheti a támogatást.

A támogatást az Igazgatóság egy összegben, 2013. december 31-éig folyósítja.

A kötött felhasználású támogatást a Gyvt. alapján szervezet (napos és / vagy hetes) bölcsődében ellátott azon gyermekek után vehető igénybe a fenntartó, akik a Gyvt. alapján ingyenes bölcsődei étkeztetésben részesülnek.

E támogatást igényelheti az egyházi, nem állami fenntartó az általa fenntartott fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek után, akik számára a fenntartó a Gyvt. alapján 50 %-os normatív étkezési térítési díj-kedvezményt, vagy ingyenes étkezést biztosít.

Az ellátottak számának meghatározása:

1. bölcsődében étkezetett gyermekek esetén: a havi jelentőlapok szerinti, naponta ténylegesen ellátásban részesülő - a támogatásnál figyelembe vehető - gyermekek száma alapján összesített éves gondozási napok száma osztva 252-vel.


2. fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek ellátása esetén az ellátottak számának meghatározása: a nappali ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója alapján naponta összesített - a támogatásnál figyelembe vehető - ellátottak száma - a heti 6, illetve heti 7 napos nyitva tartással működő intézmények a 6, illetve 7 nap alapul vételével - osztva 252-vel. Nem vehetők figyelembe a kizárólag étkezésben részesülők.


Az igénylő adatlap megtalálható az EMMI honlapján, valamint a Magyar Államkincstár honlapján a Szociális ágazat | Központi költségvetésről szóló törvény szerinti támogatás | Támogatás-igénylés menüpontban a „Kapcsolódó anyagok" között.

Felhívjuk figyelmüket, hogy amennyiben bármilyen, az igénylést befolyásoló változás történik, arról haladéktalanul tájékoztatást teszünk közzé, ezért kérjük kísérjék figyelemmel az EMMI és a Magyar Államkincstár honlapját.

Budapest, 2013. november 20.

Az oldalon megjelent tartalomhoz kapcsolódó anyagok tartoznak

Forrás: Magyar Államkincstár
A tartalom megosztása

Véleményezés Írja meg véleményét Ön is!

Ellenőrző kód

További hírek A kategória további hírei

« Vissza az előző oldalra