Szakmai információk: Szakmai hírek

Elérhetőek a nem állami szociális fenntartók 2015. évi igénylőadatlapjai (2014-11-26)

Elérhetőek a nem állami szociális fenntartók 2015. évi igénylőadatlapjai A Magyar Államkincstár közzétette az egyházi, nem állami fenntartók 2015. évi támogatás igénylőlapjait

Támogatás-igénylés

A támogatás igénylésének feltétele, hogy

- az engedélyes, illetve szolgáltatás a tárgyévben jogerősen be legyen jegyezve a szolgáltatói nyilvántartásba, valamint

- megfeleljen

  • az adott évi központi költségvetési törvényben , és
  • az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Átr.), valamint
  • az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdésében meghatározott egyéb feltételeknek.

Az igénylés határideje

- a tárgyévet megelőző év november 15-én jogerős működési engedéllyel rendelkező fenntartók részére: tárgyévet megelőző év november 30. (Átr. 6. § (1) bekezdés);

- új fenntartók esetén a működési engedély jogerőre emelkedésétől számított egy hónap (Átr. 6. § (2) bekezdés).

Támogatás iránti kérelem a tárgyév végéig az igénylési határidő elmulasztása esetén is benyújtható, de ebben az esetben az ügyintézési határidő két hónap (Átr. 6. § (3) bekezdés; Átr. 10. § (1) bekezdés c) pont).

Tekintettel arra, hogy az igénylő adatalapok közzétételétől, a 2014. december 1-jei benyújtási határidőig (november 30-a vasárnapra esik, ezért a határidő az azt követő első munkanap) rövid idő áll rendelkezésre, azon fenntartóknak, akik igénylésüket legkésőbb 2014. december 5-éig benyújtják, az ügyintézési határidő meghosszabbításával nem kell számolniuk.

A támogatás iránti kérelemben megjelölt feladatmutató legfeljebb 10 százalékkal haladhatja meg az igénylést megelőző tizenkét hónapban ténylegesen nyújtott ellátás adataiból éves szintre számított feladatmutatót. (Átr. 7. § (1) bekezdés)

E korlátozást nem kell alkalmazni

a) hajléktalan személyek ellátása esetén,

b) a szolgáltatói nyilvántartásba újonnan bejegyzett engedélyesre és az engedélyeshez újonnan bejegyzett szolgáltatásra abban a hónapban, amelytől kezdődően az engedélyes a szolgáltatást nyújthatja, valamint az azt követő tizenegy hónapban.

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

A fenntartó igénylését az e célra rendszeresített, a Magyar Államkincstár által elkészített, a szociális- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által jóváhagyott, és a Magyar Államkincstár honlapján közzétett adatlapon nyújthatja be (Átr. 3. § (1) bekezdés).

Az adatlapok megtalálhatóak a Kapcsolódó anyagok között.

A tárgyévet megelőző évben támogatásban nem részesülő fenntartónak a támogatás iránti kérelemhez csatolnia kell az Átr. 8. § (1) bekezdésében felsorolt dokumentumokat.
Adatváltozás esetén - a változást követő tizenöt napon belül - az adatváltozással érintett iratokat mellékelve az adatváltozást be kell jelenteni az igazgatóságnak (Átr. 8. § (5) bekezdés).

Kapcsolódó dokumentumok

A tartalom megosztása

Véleményezés Írja meg véleményét Ön is!

Ellenőrző kód

További hírek A kategória további hírei

« Vissza az előző oldalra