Szakmai információk: Szakmai hírek

Új közétkeztetésre vonatkozó miniszteri rendelet (2014-05-03)

Új közétkeztetésre vonatkozó miniszteri rendelet A Magyar Közlöny 2014. évi 61. számában megjelent Az emberi erőforrások minisztere 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelete a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról

Az emberi erőforrások minisztere 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelete a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról
Megjelent: Magyar Közlöny 61. szám 2014.04.30.

A rendelet - az abban foglalt néhány speciális szabály kivételével - 2014. szeptember 1-jén lép hatályba.

 

FIGYELEM!

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed
a) valamennyi közétkeztetési szolgáltatást nyújtó szervre, szervezetre, gazdasági társaságra, természetes
személyre (a továbbiakban együtt: Közétkeztető);
b) a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti nevelési-oktatási, a szociális alapszolgáltatásokat és szakosított ellátásokat, illetve a gyermekjóléti alapellátást és a gyermekvédelmi szakellátást biztosító, valamint a fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézményekre (a továbbiakban együtt: Intézmény).
(2) Azon Intézmény, amely saját, működő főzőkonyhával rendelkezik és a közétkeztetési szolgáltatást ennek keretében biztosítja, az (1) bekezdés a) pontja szerinti Közétkeztetőnek is minősül.
(3) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény (a továbbiakban: Gyvt.) szerinti lakásotthon,valamint a főzőkonyhával nem rendelkező gyermekotthon és utógondozó otthon vonatkozásában csak a 2. §-ban,
a 4. § (2) és (3) bekezdésében, a 8. §-ban, a 10. § (1) bekezdésében, valamint a 14. § (1) bekezdés a), c)-h) pontjában
és (2)-(4) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.
(4) E rendelet előírásait nem kell alkalmazni a Gyvt. szerinti családi napközi, Biztos Kezdet Gyerekház, helyettes szülői és nevelőszülői ellátás, a szociális nyári gyermekétkeztetés, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti lakóotthon és a támogatott lakhatás, továbbá a szociális szakellátás, gyermekjóléti alapellátás és gyermekvédelmi szakellátás keretében megszervezett, valamint a nem állami vagy önkormányzati finanszírozású nyári táborok, sporttáborok, erdei iskolák esetében.
(5) E rendelet előírásai a betegélelmezésben nyújtott közétkeztetési szolgáltatás esetén az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendeletben (a továbbiakban: Szmfr.) foglalt előírások sérelme nélkül alkalmazandóak.
(6) Az e rendeletben foglaltaktól ünnepekhez kötődő tradicionális ételek készítésekor, illetve vallási okból el lehet térni.

 

A tartalom megosztása

Véleményezés Írja meg véleményét Ön is!

Ellenőrző kód

További hírek A kategória további hírei

« Vissza az előző oldalra