Hírek: Pályázati információk

Jó kis hely - Biztos Kezdet Gyerekházak és kistelepülési komplex gyermekprogramok támogatása / EFOP-1.4.3-16 (2016-10-02)

Jó kis hely - Biztos Kezdet Gyerekházak és kistelepülési komplex gyermekprogramok támogatása / EFOP-1.4.3-16 FELHÍVÁS a gyermekeket sújtó nélkülözés újratermelődésének megakadályozására és a gyermekek esélyeinek növelésére irányuló helyi projektek megvalósítására


A Felhívás címe:
Jó kis hely - Biztos Kezdet Gyerekházak és kistelepülési komplex gyermekprogramok támogatása
A Felhívás kódszáma:
EFOP-1.4.3-16
Magyarország Kormányának felhívása a települési önkormányzatok, civil- és egyházi szervezetek számára önállóan vagy azoknak más települési önkormányzatokkal, civil- vagy egyházi szervezetekkel alkotott konzorciumai számára a gyermekeket sújtó nélkülözés újratermelődésének megakadályozására és a gyermekek esélyeinek növelésére irányuló helyi projektek megvalósítására.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a társadalmi felzárkózás és népesedési kihívások kezelését. A cél elérését a Kormány a települési önkormányzatokkal, civil és egyházi szervezetekkel önállóan vagy azoknak közösen alkotott konzorciumainak együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt:
a.) 1000-4000 lakos közötti települések esetén 35-40 millió Ft;
b.) 1000 lakos alatti települések esetén 40-44 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
- a Felhívás 5.4. pontjában leírtaknak megfelelően támogatási előleget biztosít.
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy projektjük megvalósításával hozzájárulnak:
- a minőségi szolgáltatásokhoz, programokhoz való hozzáférés javításához, a szegénységből kivezető esélyek megteremtéséhez a gyerekes családok szempontjából hátrányokkal küzdő településeken,
- Biztos Kezdet Gyerekház tevékenységcsoport vonatkozásában a koragyerekkori esélyteremtés támogatásához óvodáskor alatti gyereket nevelő családok számára
- Kistelepülési komplex gyermekprogramok tevékenységcsoport vonatkozásában a gyermekek életkori igényeihez illeszkedően az integráció és esélyteremtés erősítése érdekében minden gyerek korcsoportot, valamint a 25 év alatti fiatalokat elérő "Jó kis hely” kistelepülési komplex gyermekprogramok és szolgáltatások biztosításához
- a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.


Célcsoport
A projekt elsődleges (közvetlen) célcsoportját a megvalósítási területet jelentő településen élő gyermekek és fiatalok, valamint családjuk alkotják.
Biztos Kezdet Gyerekház tevékenységcsoport esetében: elsősorban a 3 év alatti intézménybe nem járó gyerekek és szüleik "Jó kis hely” kistelepülési komplex gyermekprogramok tevékenységcsoport esetében: 25 év alatti gyermekek és fiatalok korcsoportjai, 3 év alattiak, óvodások elsősorban óvodán kívüli időben, általános iskolás és középiskolás korúak, valamint az ifjúsági korosztály, ahol lehetséges, a szülők bevonása mellett.
A projekt másodlagos (közvetett) célcsoportját a program területén működő, a gyermekekkel és családjukkal foglalkozó intézmények, szolgáltatások vezetői, munkatársai, civil és egyházi szervezetek, továbbá a helyi közösségek vezetői és tagjai alkotják.
A helyi projektek végrehajtásához az EFOP 1.4.1-15 Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása c. (továbbiakban röviden: EFOP-1.4.1-15) kiemelt projekt nyújt szakmai támogatást együttműködési megállapodás alapján. A programok és a hozzájuk szükséges infrastruktúra szakmai előkészítésének támogatása, az EFOP-1.4.2-16 és EFOP-1.4.3-16 konstrukcióban valósul meg, míg az EFOP-2.1.2-16 kódszámú projekt célja a támogatott településeken a fent nevezett felhívásokban támogatást nyert projektek megvalósításához szükséges infrastrukturális háttér létrehozásának biztosítása.


A támogatás formája
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:
Biztos Kezdet Gyerekház tevékenységcsoport esetében: 1000-4000 lakos közötti, több mint 50% rgyk aránnyal rendelkező településeken minimum 35 millió Ft, maximum 40 millió Ft;
"Jó kis hely” kistelepülési komplex gyermekprogramok tevékenységcsoport esetében: 1000 lakos alatti nem csökkenő gyerekszámú, több mint 50% rgyk aránnyal rendelkező településeken minimum 40 millió Ft, maximum 44 millió Ft.
A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati dokumentumok

https://www.palyazat.gov.hu/efop-143-16-j-kis-hely-biztos-kezdet-gyerekhzak-s-kisteleplsi-komplex-gyermekprogramok-tmogatsa

A tartalom megosztása

További hírek A kategória további hírei

« Vissza az előző oldalra