Szakmai információk: Szakmai hírek

Egészségügyi munkakörben foglalkoztatott szociális dolgozók bére (2017-02-10)

Egészségügyi munkakörben foglalkoztatott szociális dolgozók bére A 2017. február 10-i 20. számú Magyar Közlönyben kihirdetésre került a Kormány 1069/2017. (II. 10.) Korm. határozata

A Kormány 1069/2017. (II. 10.) Korm. határozata a szociális ágazatban egészségügyi munkakörben foglalkoztatott személyek bérhelyzetével kapcsolatos feladatokról


A Kormány
1. a szociális intézményben egészségügyi végzettséghez kötött munkakörökben foglalkoztatottak bérrendezése
érdekében felhívja az emberi erőforrások miniszterét és a nemzetgazdasági minisztert, hogy
a) a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló
1/2000. (I. 7.) SZCSM rendeletben kötelezően előírt egészségügyi végzettséggel betölthető munkakörökben
foglalkoztatott, és
b) egészségügyi engedéllyel rendelkező szociális intézményben ápolói munkakörben, magyar egészségügyi
szakdolgozói kamarai tagság mellett foglalkoztatott
legfeljebb összesen 3290 fő foglalkoztatott számára az egészségügyi szolgáltatásokban foglalkoztatottakkal azonos
bért alakítson ki 2018. évtől;
Felelős: emberi erőforrások minisztere, nemzetgazdasági miniszter
Határidő: Magyarország 2018. évi központi költségvetésének tervezésekor
2. az 1. pontban foglaltak végrehajtása érdekében felhívja
a) az emberi erőforrások miniszterét, hogy az intézkedést megalapozó jogszabály-módosításokat készítse elő
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2017. november 1.
b) a nemzetgazdasági minisztert, hogy a szükséges forrásokat 2018. január 1-jétől biztosítsa;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: Magyarország 2018. évi központi költségvetésének tervezésekor
3. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a vonatkozó szociális tárgyú jogszabályokban vizsgálja meg annak
a lehetőségét, hogy az egészségügyi ágazati jogszabályok alapján, egészségügyi területen szervezett tanfolyamon
és szakvizsgán teljesített pontok a szociális ágazat továbbképzéséről szóló jogszabály alapján is elfogadottá
váljanak.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2017. november 1.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Forrás: Magyar Közlöny 2017. 02.10. 20. szám

A tartalom megosztása

Véleményezés Írja meg véleményét Ön is!

Ellenőrző kód

További hírek A kategória további hírei

« Vissza az előző oldalra